ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคไต ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2566

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคไต ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง