คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเลื่อนนัด

1. ต้องเลื่อนก่อนถึงวันนัด อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเลื่อนในวันและเวลาราชการ

2. ต้องเลื่อนให้ตรงกับวันที่คลินิกนัดเดิมเปิดบริการเช่น คลินิกล้างไตทางช่องท้องเปิดบริการทุกวันจันทร์ คลินิกไตเสื่อมเปิดบริการทุกวันอังคาร คลินิกโรคไตทั่วไปเปิดบริการทุกวันพุธ

3. สามารถเลื่อนนัดผ่านช่องทางดังนี้

3.1 Line กลุ่มผู้ป่วยในแต่ละคลินิก

3.2 เบอร์โทร 043-363909 , 043-363919


การเปิดสิทธิ์ล่วงหน้า

1. สามารถแจ้งความประสงค์เปิดสิทธิ์ล่วงหน้า 1 วัน เท่านั้น (เฉพาะในวันและเวลาราชการ)

2. แจ้งผ่าน line งานเวชระเบียนและสถิติ ID line : @662jbtjr

2.1 โดยถ่ายภาพบัตรนัดส่งเข้า line

2.2 หรือ แจ้งรายละเอียดดังนี้ ได้แก่ ชื่อผู้ป่วย เลขบัตรโรงพยาบาล เลขบัตรประชาชน ห้องตรวจ/แผนกตรวจ วันที่ตรวจ

3. เมื่อท่านมาถึงโรงพยาบาลให้ติดต่อห้องเจาะเลือดหรือห้องตรวจได้เลย

4. สามารถโทรสอบถามรายละเอียดที่ งานเวชระเบียนและสถิติ 043-363103,043-363551,043-363683


การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงให้เก็บก่อนวันที่จะมาพบแพทย์ 1 วัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ปัสสาวะทิ้งในตอนตื่นนอนครั้งแรก

2. หลังจากนั้นให้เก็บปัสสาวะใส่แกลลอนทุกครั้ง

3. เทสารกันบูดชนิดผงลงในแกลลอนหลังจากปัสสาวะใส่ครั้งแรก

4. ให้เก็บปัสสาวะทุกครั้งจนถึงตอนเช้าเวลาเดิมที่ปัสสาวะทิ้ง

5. นำแกลลอนเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงส่งที่ห้องเจาะเลือด