สมัครเข้ารับบริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่ ที่ HD Clinic

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับบริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่ ที่ HD Clinic


เกณฑ์คะแนนรับผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่เข้าฟอกเลือดที่ HDClinic (ในเวลาราชการ)

  • ระยะเวลาเข้าคิวน้อยกว่า 6 เดือน 1 คะแนน
  • ระยะเวลาเข้าคิว 6 เดือน - 1 ปี 2 คะแนน
  • ระยะเวลาเข้าคิวมากกว่า 1 ปี 3 คะแนน
  • บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ญาติสายตรง 3/2 คะแนน
  • ผู้ป่วยที่เข้าโครงการรอปลูกถ่ายไตที่รพ.ศรีนครินทร์ 2 คะแนน
  • สิทธิ์บัตรทองรพ.ศรีนครินทร์ 2 คะแนน
  • สิทธิ์ประกันสังคมรพ.ศรีนครินทร์ 2 คะแนน
  • Failure of CAPD หรือ KT graft failure 2 คะแนน ที่ติดตามการรักษาที่รพ.ศรีนครินทร์
  • มีทวารหลอดเลือดถาวรแล้ว (permanent vascular access) 1 คะแนน

** การจัดสรรคิวให้ผู้ป่วยจะพิจารณาตามลำดับการจองและเกณฑ์คะแนน โดยหัวหน้าพยาบาลไตเทียมจะเป็นผู้ติดตามผู้ป่วยเมื่อมีคิวว่าง