ตารางการให้บริการคลินิกต่างๆ ที่อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 5 (กว.5)

จันทร์

8.00-12.00 .

คลินิกล้างไตทางช่องท้อง

อังคาร

8.00-12.00 .

คลินิกชะลอไตเสื่อม

พุธ

8.00-16.30 .

คลินิกไตทั่วไป

ศุกร์

8.00-12.00 .

คลินิกหลังปลูกถ่ายไต

เสาร์

8.00-12.00 .

คลินิกรอปลูกถ่ายไต